Dyk ned i programmet på Fagscenen og planlæg dit besøg til VVS’23!

Igen i år afholder vi Fagligt Forum på VVS-messen.
Men som noget helt nyt deles fagscenen med IDA Energi på messens første dag!

Det er desuden gratis at opleve Fagscenens indlæg, og tilmelding er ikke nødvendig, men pladserne optages efter først til mølle-princippet.

 

Onsdag den 24. maj

Fagligt Forum

Kl. 10.00   

Byg rigtigt første gang!

I Danmark omsætter vi for tæt ved 100 mia. kr. hvert kvartal inden for byggeri og anlæg. Vi bygger nyt for ca. 40 mia. kr. hvert kvartal – et enormt beløb. Meget af byggeriet går godt, men desværre ser vi graverende fejl specielt inden for de tekniske installationer i byggeriet. Fejl koster samfundet mia. af kroner hvert år, og kan vi eliminere disse, kan vi spare penge – skattekroner. Vi kan hjælpe miljø og klima, og vi kan få et bedre indeklima.
Hvor går det galt, og kan vi pege på, hvorfor det går galt?Niels Bohr instituttet, Supersygehusene, etageboliger… hvad går så galt? Brandgennemføringer, Legionella, ventilation, gennemskyl, indregulering og meget mere. Vi ser på nogle af udfordringerne, små som store. Måske får vi et grin, og måske kan vi blive enige om alvoren. Kan vi gøre det bedre?Claus Andreasson, Generalsekretær DANVAK

 

Onsdag 24. maj

IDA Energi arrangement

Samspillet mellem byggeriets installationer (VVS/HVAC) og det overordnede energisystem

Fællesnævneren for de to IDA-Energi indlæg er, at de adresserer samspillet mellem byggeriets installationer (VVS/HVAC) og det overordnede energisystem. Hvor man traditionelt har designet energisystemet for at servicere enkelte bygningers behov for el, varme og køling, kræver hensynet til energieffektivitet og grøn omstilling i stadig højere grad, at man designer bygninger med tilhørende installationer, således at de medvirker til optimal drift af energisystemet.
Eksempler på dette er specifikke krav til f.eks. afkøling og lav returtemperatur i fjernvarmeinstallationer og varmepumper. Ligeledes har valget af energikilder – som f.eks. individuelle varmpumper kontra kollektiv varmeforsyning – også afgørende betydning for de krav, der stilles til energisystemet, men også hvilke muligheder/begrænsninger, det giver.

Kl. 11.30   

Fjernvarme eller varmepumper?

Hvor skal vi bruge hvad? Bygningsinstallationer og fjernvarme, individuelle kontra kollektive løsninger etc.

Anders Dyrelund, Senior Market Manager, Rambøll Energy

Kl. 13.00   

Termonet – muligheder og begrænsninger

Fælles jordslangeløsning med genbrug af gasrør, afkobling af gasfyr, grænseflader m.v.

Karsten Vinkler Frederiksen, Projektleder Dansk Gasteknisk Center (DGC)

 

Torsdag 25. maj

Fagligt Forum

Kl. 10.00   

Ventilation – Kan vi virkelig ikke gøre det bedre?

Nogle gange går det rigtig godt, men alt for ofte er den ventilation, der bliver udført, slet ikke som forventet.
Hvad er det, der går galt hvorfor og hvad kan vi gøre for at ændre dette?

Mange forskellige faggrupper er involveret i projekteringen og udførelsen, hvor der ikke er krav om autorisation – så ingen står med det endelige ansvar.

Selv Bedstemor And kan komme direkte ind fra gaden og montere kanaler, spjæld og armaturer uden nogen som helt viden om, hvorledes ventilationen virker eller skulle virke. Herudover bliver alle de gode intentioner sparet væk i totalentreprisens jagt på bare en lille smule overskud på byggesagen. Det er jo næsten håbløst… eller er det?

Belinda Marianne Godsk, Sektionsleder VVS og Ventilation, COWI
Formand for DANVAKs netværksgruppe for indeklima

Kl. 11.30   

Tryk- og tæthedsprøvning af væskebårne rørinstallationer

Hvordan bør tæthedsprøvning af installationer foregå?
Problemstillingen i Danmark i forbindelse med store installationer er, at disse ofte tæthedsprøves partielt i forbindelse med aflevering af installationen til bygherren.
Denne aflevering sker ofte længe før installationen bliver sat egentligt i drift.Tæthedsprøvningen sker oftest med almindeligt drikkevand af drikkevandskvalitet. Dette vand kan dog indeholde partikler og bakterier, der efterfølgende kan medvirke til enten korrosion eller forurening af installationer udført af rustfrie stålrør med pressesamlinger.Leon Steen Buhl, Seniorkonsulent Teknologisk Institut, Energi og Klima

 Kl. 13.00   

Gennemskylning af VVS-installationer

Gennemskylning af VVS-installationer er et ofte forsømt område, og hvis det gennemføres, bliver det med en vandslange koblet på den offentlige vandforsyning, og vandet får lov til at løbe i 5 minutter. Resultatet bliver et anlæg, der ikke fungerer optimalt eller ikke kan indreguleres korrekt på grund af snavs i anlægget.

Men hvordan laves en korrekt gennemskylning af et VVS-anlæg, så anlægget virkelig bliver gennemskyllet og fri for snavs, og er anlægget projekteret, så der kan foretages en korrekt gennemskylning?

Er en traditionel gennemskylning i det hele taget tilstrækkeligt til at få snavs ud af anlægget, eller skal andre midler tages i brug? Unødvendige time- og ressourceforbrug kunne i stort omfang undgås, hvis der var mere fokus på gennemskylning og rensning af VVS-anlæggene.

Tommy Steen Møller, Projektleder Region Sjælland

 

Fredag 26. maj

Fagligt Forum

Kl. 10.00   

Servicering af varmeinstallationen under luppen

Med udgangspunkt i varmepumpeinstallationer sættes fokus på vigtigheden af korrekt udført service, så bygningsejeren opnår optimal drift af varmeinstallationen, længere anlægslevetid og god driftsøkonomi.

Indlægget omfatter:

  • Den grundige opstart
  • Indregulering af varmekurve – nøglen til økonomisk drift
  • Den gode service – er der også varme på den sidste radiator?

 Carsten Cederqvist, Formand Energibranchens Servicesammenslutning (ESS) – Produktchef Varmepumper, Gastech-Energi

Kl. 11.30   

Kølemidler i varmepumper og køleanlæg – hvad er op og ned i lovkravene, og hvor er vi på vej hen?

Udviklingen i kølemidler, lovgivning og sikkerhedsstandarderne kommer til at påvirke hvilke kølemidler, vi vil komme til at se i varmepumper fremover, og EU F-Gas Regulativet kan komme til at bestemme, hvor hurtigt forandringerne kommer til at ramme os.

Asbjørn Vonsild vil fortælle om den nyeste udvikling inden for kølemidler, sikkerhedsstandarder, og de nyeste forslag til den kommende revision af EU F-Gas Regulativet.

Asbjørn Leth Vonsild, Vonsild Consulting

 

Book din stand

Book din stand

Firmaoplysninger

Kontaktperson

Messestand

 

 

Book din stand til VVS’25! Når formularen er udfyldt og sendt, bliver du kontaktet af Odense Congress Center med et konkret tilbud på en stand til VVS’25.

Kontakt venligst salgskonsulent Susanne T. Jensen, hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information.

Tlf.: 29 37 45 49
E-mail: stj@occ.dk